Keppler en de gedwongen winkelnering

fiets-in-regenIr. Arie Keppler, directeur van de Gemeentelijke Woningdienst, was een moeilijk mens. Zoals het bijtje altijd naar de bloem vliegt, koerste Keppler steevast op het conflict af. Daar was namelijk wat te winnen. Ook om kleine zaken kon hij grote ruzie maken, getuige Lees verder Keppler en de gedwongen winkelnering

Betty Groenteman, 1919-2016

Betty Schabracq – Groenteman is 10 september overleden. In het boek is een hoofdstuk gewijd aan haar vader, Jonas Groenteman. En ook haar eigen herinneringen aan haar kinderjaren op Asterdorp hebben een plaats gekregen in het boek. Driemaal heb ik haar uitgebreid gesproken. Eenmaal in 1984 en tweemaal in 2014. Ik weet niet waarom maar ik had een zwak voor haar. Is het vanwege die krasse manier van uitdrukken? Haar zelfspot? Of haar wijze oordeel? Ik weet het wel. Het is omdat Lees verder Betty Groenteman, 1919-2016

Arthur Rikkert

rikkert1957
Arthur Rikkert in 1957

Na Arie Keppler is Arthur Rikkert de meest betekenisvolle ambtenaar die de Gemeentelijke Woningdienst, inclusief de naoorlogse opvolgers, heeft gekend. Bij de oprichting van de Woningdienst in 1915 hoorde hij bij het selecte clubje getrouwen dat Keppler meenam van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht. Rikkert was 24 jaar oud en toen al onovertroffen als cijferaar/statisticus. Zijn berekeningen lagen ten grondslag aan de enorme vooroorlogse woningbouwproductie. In de oorlog trok hij direct Lees verder Arthur Rikkert

De mythe van de gesloten poort

poortmetbord34De poort van Asterdorp was altijd open; kon ook niet dicht. Ooggetuigen, bouwtekeningen, foto’s, documenten uit de jaren twintig, ze geven het allemaal aan. Voor het verhaal zou het natuurlijk mooier zijn als die poort wèl dicht kon. En het liefst ook elke avond om tien uur op slot zou worden gedaan. Met een ijzeren hek. Maar zo was het dus niet. Lees verder De mythe van de gesloten poort

Femmy Korting

Steinmetz - Asterdorp (DEF!)
Is de vrouw in het witte schort Femmy Korting?

Op de omslag van Asterdorp staan kinderen die spelen in de zandbak. Hun begeleidster is een jonge vrouw in een wit schort. ‘Dat is mijn moeder’ schrijft een verraste Rita Verbruggen uit Delft mij.

Femmy Korting, zo heette haar moeder. Als jong katholiek meisje, wonende in de 1e Helmerstraat, was ze rond 1932 actief in het kinderwerk op Asterdorp. Zoveel is zeker, dat had ze haar dochter vroeger zelf verteld. Lees verder Femmy Korting

Onze opa

‘Wij denken dat de besproken persoon Bram Viskoper onze opa is. We komen bij een stuk familiegeschiedenis die ons onbekend is.’

De e-mail met het adres en de route naar de buitenwijk van Houten liggen uitgeprint naast me in de auto. Daaronder de brief van Bram Viskoper uit 1932, de o zo deftige brief waarmee het boek begint, verder het gezinsrapport van zijn broer Moos en de gezins- en persoonskaarten van Bram en Moos, hun vrouwen en hun twintig kinderen plus aanhang.

kleinkinderenviskoperIn Houten heten Lex Ootjers (links op de foto) en René Viskoper mij welkom. De laptop gaat open, een fotoboek wordt uitgestald en de documenten worden bestudeerd. Voor de beide kleinkinderen van Bram Viskoper gaat er weer een luikje uit een ver verleden open. Hun grootvader was arm, dat wisten ze, maar verder moeten ze het met flarden informatie doen en een enkele foto. Lees verder Onze opa

Overzicht

kaart
klik op de kaart voor een groter beeld

Een plattegrond uit 1930 met naoorlogse aantekeningen over de afwatering. Komt nu van pas omdat je hier goed de huisnummers kunt zien. Een kopie van die kaart heb ik gebruikt om in beeld te brengen wie waar woonde en wat daar gebeurde. Onderstaand gepriegel is dus een poging tot overzicht. De zoveelste uit een hele reeks waar ik u verder niet mee zal vermoeien.

kladkaart

Het voorwerk

‘Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering’  berust niet alleen op archiefstukken en interviews. Ook heb ik gebruik gemaakt van voorstudies, waaronder de scriptie waarmee Antje Dijk haar studie Sociale Pedagogie afrondde.

Samen met haar schreef ik in 1983 al een klein boekje over Asterdorp dat zij weer uitwerkte in haar scriptie, aangevuld met de gesprekken die we in 1983 en 1984 hadden met ex-Asterdorpers.

boekje geel asterdorp

 

 

 

 

Extra noten, bronvermeldingen en toelichtingen

Om het boek overzichtelijk te houden staan in Asterdorp lang niet alle bronnen vermeld. In het gelijknamige proefschrift wel. Hieronder staan de ontbrekende  noten uit het proefschrift, gekoppeld aan de paginanummers van het boek. Het betreft vooral bronvermeldingen maar er staan ook verklaringen en toelichtingen tussen.

Inleiding 

pag. 11‘WelEdelengeleerden en gestrengenden …. zoudt behandelen’, Stadsarchief Amsterdam, 5293, dossier 136 sw. Dit dossier bevindt zich in het niet geïnventariseerde deel van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst.

pag. 13 – ‘In de week van 9-14 Februari … der huur te voldoen’, Idem.  Lees verder Extra noten, bronvermeldingen en toelichtingen