Juf Schoorl en de Ranonkelschool

hyperion
Op de gele vlek stond de Ranonkelschool, speciaal voor de kinderen van Asterdorp. Ter oriëntatie: links staat de A’DAM Toren. (Bron: website Hyperion)

Aan de zuidzijde van de Grasweg, dwars op de Asterweg, lag van 1928 tot 1939 de Ranonkelschool, de openbare lagere school waar de meeste kinderen van het Asterdorp naartoe gingen. Ze hadden dubbel geluk. Ten eerste was het lekker dichtbij, ten tweede waren ze in de meerderheid in de klas. Hun dorpsgenootjes die een katholieke of protestante school bezochten in de gewone wereld, dat wil zeggen aan de overzijde van het Buiksloterkanaal, behoorden standaard tot een minderheid op hun school. Dat is voor kinderen niet prettig, zeker niet als je te boek staat als ontoelaatbaar. En ze moesten nog langer lopen ook.

Gerard van Leersum uit Bergen aan Zee stuurde mij een brief over de Ranonkelschool. Zijn moeder Guurtje Schoorl was daar schooljuf van 1931 tot haar huwelijk in 1939. Juf Schoorl om precies te zijn. Op de foto is zij de middelste van de drie juffen. Achter hen staat meester Waij, het hoofd van de school. Hij draagt een hoed.

schoolklas

Uit de brieven die meester Waij stuurde aan juffrouw Schoorl tijdens een ziekte van haar, blijkt met hoeveel hartstocht de meester en juffen de kinderen van  Asterdorp vooruit wilden helpen in het leven. Met Sinterklaas deed de school extra zijn best en haalde meester Waij voor ‘zijn’ kinderen overal uit de stad cadeaus vandaan. ‘Bij mij kreeg elk kind een bibliotheekboek in een prachtband en een stuk speelgoed of kleren. En er waren zulke mooie dingen bij, Guurtje, als mijn kinderen nog nooit gehad hadden.

Bij de première van ‘Het einde van de wereld,’ de mooie film die Saskia van den Heuvel maakte over Asterdorp, ontmoette Gerard Doortje Beenken Prosee, ooit een meisje van het dorp. Ja, juf Schoorl, die kon ze zich wel herinneren. Een schat was het. Volgens Gerard sprak zijn moeder ook altijd met genegenheid over de kinderen van het Asterdorp.

beenkenprosee
Leerlingen van de Ranonkelschool. Links Tjeerd en Leendert, helemaal rechts (naast haar dochter) hun zus Doortje Beenken Prosee,

Toen Guurtje Schoorl in 1939 eervol ontslag kreeg, stuurde de onderwijsinspectie haar een aardig briefje. Een briefje van het soort dat je nog maar zelden ziet.

briefinspectie
‘…een goede en lieve onderwijzeres.’

Eind 1939 werd de school bij gebrek aan kinderen gesloten en kort daarna gesloopt. Maar zie eens aan: er verrijst nu een nieuwe school ter plekke. Niet wederom een school voor ontoelaatbaren. Het wordt een vwo/gymnasium. Hyperion, zo heet de nieuwe Ranonkelschool. ‘Ons onderwijs geeft leerlingen de intellectuele bagage mee om een kritisch burger te worden met een grote maatschappelijke betrokkenheid’ staat in de folder van de school. Dat is mooi. Dat is namelijk precies wat juffrouw Schoorl en meester Waij ook deden.

Geef een reactie