De vlag op de gemeentewoning

wwwopac.ashx

 

 

November 1936 vroeg Keppler aan wethouder De Miranda een standpunt over een netelige kwestie: mag er bij het aanstaande huwelijk van Juliana en Bernard worden gevlagd vanaf gemeentewoningen? De ‘vlaggencommissie’ van de Christelijke Oranje-Vereeniging Amsterdam-Oost wilde dat graag en had hem toestemming gevraagd. Van de christelijke woningcorporatie Patrimonium hadden ze al een positief antwoord ontvangen en ook op alle openbare gebouwen zou de vlag worden gehesen dus wat lette de gemeente om vlaggenstokken aan te brengen op de hoeken van enkele blokken gemeentewoningen?

Keppler vond dit bij uitstek een politieke beslissing: de verhouding tussen de sociaal-democratie en de Oranjes lag immers gevoelig. Het College van B en W hakte de knoop: niet doen. En zo wapperden er op 7 januari 1937 overal vlaggen in de stad met uitzondering van de blokken gemeentewoningen.

 

Laat een reactie achter