Het kippenhok van Pannekoek

ilpendammerstraat
Bejaardenwoningen aan de Ilpendammerstraat in 1928, links nummer 39 (foto Stadsarchief Amsterdam)

Op de ranglijst van arbeidersfatsoen stond Tuindorp Nieuwendam twee plaatsjes boven Asterdorp. Maar het bleven gemeentewoningen – we hebben het nog altijd over het rechterrijtje – en dus greep Keppler in bij ongewenste taferelen. Het kippenhok van het echtpaar Pannekoek, dat een modern bejaardenhuisje huurde aan de Ilpendammerstraat 39, was zo’n tafereel. Preciezer gezegd: het protest van de Huurdersvereniging tegen de afbraak van dat kippenhok. Want dat wilde Keppler absoluut niet hebben, dat een huurdersvereniging invloed uitoefende op zijn beleid.

Wat was het geval? De heer Pannekoek had in 1932 in zijn achtertuin een kippenhok neergezet. De oude man had dat zonder toestemming van de Woningdienst gedaan en dus moest dat ding weg. De opzichter had hem dat op strenge toon opgedragen. Pannekoek mopperde hierover bij Van Dongen, voorzitter van de Huurdersvereniging. En Van Dongen zag een strijdpunt: hij protesteerde namens het gehele tuindorp fel tegen de verwijdering van het hok en vooral tegen de manier waarop. In een brief aan de Woningdienst betitelde de voorzitter het gedrag van de opzichter tegen de oude meneer Pannekoek en zijn zieke vrouw zelfs als intimiderend. Keppler las het dossier en besloot langs te gaan bij het bejaarde echtpaar om ter plekke de zaak te regelen. Daarna stuurde hij het dossier met een gerust hart naar zijn wethouder. “Het kwam mij gewenscht voor U te doen zien, welke moeilijkheden door de z.g. Huurdersvereenigingen aan een goede exploitatie vaak in den weg worden gelegd.” Die moeilijkheden had Keppler opgelost dankzij Pannekoek die de huurdersvereniging plots liet vallen. Waarom? Omdat Keppler had gedreigd hem uit zijn huis te zetten. Dat maak ik althans op uit de brief die Pannekoek na het bezoek aan Keppler schreef. Oordeelt u zelf: “Nu Mijnheer nu hoop ik dat alle in recht weer komt ik hoor zoo dikwijls dat U recht bent dus hoop er op want ik zou niet graag weg willen. In afwachting, U dienstwilligen dienaar en egtgenoote, Get. W. Pannekoek en M. Pannekoek-Jansen, Ilpendammerstraat No. 39, Nieuwendam”.

 

Laat een reactie achter