Scheefwoner Schultz

scheefwoners vdpek
Fragment uit de lijst met scheefwoners in de Van der Pekbuurt, 1932

Zes à zeven keer de huur, meer mochten gezinnen in sociale huurwoningen niet verdienen. Dat was althans de vuistregel die het rijk en de gemeente hanteerden in de jaren dertig. Het gezinsinkomen was de optelsom van het alle verdiensten van alle gezinsleden. Omdat veel arbeiderskinderen vanaf hun veertiende gingen werken, groeide het inkomen met het kindertal mee. Zo kwam het dat behanger Schultz het dubbele verdiende van ambtenaar Luskus. Beiden werden in 1932 door de Woningdienst gedwongen hun woning te verruilen voor een duurdere woning elders. Samen met 130 andere gezinnen uit de Van der Pekbuurt.

In 1938 startte het rijk een finale actie tegen scheefwonen. Alle huurders van alle woningwetwoningen in het hele land moesten hun laatste weekinkomen opgeven. Een gigantische operatie die leidde tot een rijstebrijberg van honderdduizenden formulieren. Het kostte rijksambtenaren een jaar om hier doorheen te komen. Lees meer hierover in Asterdorp, hoofdstuk 10: Omzien.

Geef een antwoord