Welles, nietes

Voor de liefhebbers: hieronder staan onverkort de aanklacht van de Algemene Amsterdamse Huurdersbond uit 1930 en enigszins ingekort het antwoord van Keppler.

“13 maart 1930.

AAN DEN RAAD DER GEMEENTE AMSTERDAM

Edelachtbare Heeren,

Ondergeteekenden; Joh. Van Dokkum en Mevrouw S. Scheijde, respectievelijk Voorzitter en Secretaris van den Algemeenen Amsterdamschen Huurdersbond, domicilie kiezende Bestevaerstraat 176 huis, Amsterdam, kennis genomen hebbende van verschillende wantoestanden in het Asterdorp, “Tijdelijk Tehuis voor gezinnen”, zich op het standpunt plaatsende dat de Gemeente Amsterdam met bovengenoemde stichting bedoelt in opvoedenden zin te werken en niet de menschen die voor plaatsing in aanmerking komen verder te degenereeren, Lees verder Welles, nietes

Gotspe

image002
Onder de vijf panelen staat van links naar rechts: ‘berustend in gods wil’, ‘vereend met u in afweer’, ‘beschermd door uw liefde’, ‘gesterkt door uw weerstand’, rouwend met u’.
IMG_2693
Tekst boven het centrale paneel

In 1950 werd aan het begin van de Weesperstraat het monument van Joodse Erkentelijkheid onthuld. Op deze plek moet het het Nationale Holocaustmonument komen, zegt binnenkort de gemeenteraad van Amsterdam. En dan zou het Erkentelijkheidsmonument moeten verdwijnen. Alhoewel ik geen voorstander ben van het verwijderen van monumenten, is deze ruil om twee redenen een historisch noodzakelijke correctie.

Ten eerste omdat Lees verder Gotspe

Scheefwoner Schultz

scheefwoners vdpek
Fragment uit de lijst met scheefwoners in de Van der Pekbuurt, 1932

Zes à zeven keer de huur, meer mochten gezinnen in sociale huurwoningen niet verdienen. Dat was althans de vuistregel die het rijk en de gemeente hanteerden in de jaren dertig. Het gezinsinkomen was de optelsom van het alle verdiensten van alle gezinsleden. Omdat veel arbeiderskinderen vanaf hun veertiende gingen werken, groeide het inkomen met het kindertal mee. Zo kwam het dat behanger Schultz het dubbele verdiende van ambtenaar Luskus. Beiden werden in 1932 door de Woningdienst gedwongen hun woning te verruilen voor een duurdere woning elders. Samen met 130 andere gezinnen uit de Van der Pekbuurt.

In 1938 startte het rijk een finale actie tegen scheefwonen. Alle huurders van alle woningwetwoningen in het hele land moesten hun laatste weekinkomen opgeven. Een gigantische operatie die leidde tot een rijstebrijberg van honderdduizenden formulieren. Het kostte rijksambtenaren een jaar om hier doorheen te komen. Lees meer hierover in Asterdorp, hoofdstuk 10: Omzien.

Wuft

wuft

Zo zag Margaretha Peereboom van Asterdorp 63 eruit. Dat verbeeld ik mij althans na lezing van het gezinsrapport. Margaretha Peereboom woonde van november 1929 tot augustus 1930 samen met meneer Kesner in het huisje waar eerder ijsmaker Blitz had gewoond. Dat ze niet getrouwd waren gaf natuurlijk al te denken maar mijn fantasie sloeg pas op hol na lezing van de  Lees verder Wuft