‘Geven met verschuldigde eerbied te kennen…’

briefpapierDe brief van De Lelie aan de gemeenteraad was tiptop in orde. Eigen beeldmerk, ondertekend door voorzitter en secretaris, en voorzien van een heuse Memorie van Toelichting (zie de fragmenten hieronder). Het taalgebruik is zo vormelijk dat je er een puntje aan kunt zuigen. Je vraagt je af waar ze het vandaan haalden, die Piet van Kasteel en Jonas Groenteman. De Communistische Partij? Ik denk het ja, maar alle raadsadressen uit die tijd zien er zo verzorgd uit. Het zal toch niet dat alleen organisaties die aan de CPH gelieerd waren raadsadressen verzonden? Ook die mogelijkheid moeten we niet uitsluiten.

adres lelie

 

 

Laat een reactie achter